top of page

Kasva koos hoolivate kolleegidega.

shutterstock_1926675941.jpg

Inimesed on ERGOs kesksel kohal ja just nemad teevad meid eriliseks. Nende jaoks ja ka inimeste jaoks, kes meiega tulevikus koostööd teevad, soovime luua töökeskkonna, mis võimaldab meil kõigil koos kasvada ja ühtlasi edendaks ning toetaks mitmekesisust. Soovime luua keskkonna, et kujundada ERGO tulevikku koos ja üksteise jaoks. Selle aluseks on meie organisatsioonis usaldus, meeskonnatöö ja pühendumus tipptasemele.

DNA

ERGOs hindame erineva tausta ja kogemusega inimesi. Meil on hea meel, et ERGOst mõttelisi klaaslagesid ei leia, selle asemel hoopis keskmisest enam naisjuhte ning ka meie keskmine tööstaaž on muljetavaldav - lausa 9 aastat. Tagame kõigile ERGOsse tööle kandideerijatele võrdsed võimalused, seda olenemata soost, vanusest, rassist, nahavärvist, religioonist, seksuaalsest orientatsioonist, soolisest identiteedist ja/või rahvusest.

Kogemused

ERGOkatena soovime, et iga tööpäev pakuks lisaks töödele ja arenemisele ka rohkelt omavahelist kohtumis- ja suhtlemisrõõmu, seega võtame koos ette nii väiksemaid kui ka suuremaid tiimiüritusi. Mõnikord on need seotud meie väärtuste või kliendikesksusega, teinekord julgustame oma töötajaid võtma kõrgemaid sportlikke eesmärke või panustame koos maailma paremaks muutmisele. Vahel veedame lihtsalt koos kvaliteetaega.

Üritused
Kuvatõmmis 2024-06-11 095216.png

Pühendumine ja töörõõm

Möödunud aastal korraldatud töötajate pühendumusuuringus osales 96% meie töötajatest ja 91% neist vastas, et tunnevad end ERGOs töötades pühendunult.

Pühendumine

Kui ma ERGOsse tulin, siis üllatas mind, kui palju panustatakse siin töötajatele info jagamisse. Loomulikult on oluline otsese juhi panus, aga võrreldes minu eelmise töökohaga tunnen ERGOs, et ma pole lihtsalt mutrike, kes peab teadma vaid oma töölõiku. Iga kuu võtab juhtkond aega rääkida meie tulemustest ja plaanidest - Intranetist käivad läbi nii rahvusvahelised grupi uudised kui kohalik elukorraldus.

bottom of page