top of page

Privaatsuspoliitika

Hammock in Nature

ERGO soovib olla hea partner Sulle teenuse osutamisel ja Sinu isikuandmete kasutamisel. Soovime, et koostöö meiega oleks Sinu soove ja vajadusi arvestav ning läbipaistev. Seetõttu pöörame palju tähelepanu teenuste arendamisele ja lähtume oma tegevustes vajaduspõhisusest. Teades Sinu isikuandmeid, saame Sulle pakkuda teenuseid, mis põhinevad Sinu eelistustel ning oskame paremini arvestada Sinu vajadustega.

Kaitseme Sinu isikuandmeid turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega ning lähtume isikuandmete töötlemisel alljärgnevatest põhimõtetest:

  • Seaduslikkuse põhimõte - kogume isikuandmeid vaid ausal ja seaduslikul teel.

  • Eesmärgikohasuse põhimõte - kogume isikuandmeid üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks. Me ei töötle isikuandmeid viisil, mis pole töötluse eesmärkide saavutamisega kooskõlas.

  • Minimaalsuse põhimõte - kogume isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks.

  • Turvalisuse põhimõte - rakendame isikuandmete kaitseks turvameetmeid nende tahtmatu või volitamata muutmise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

  • Individuaalsuse põhimõte - võimaldame Sulle juurdepääsu Sinu kohta käivatele andmetele ning tagame õiguse nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete parandamist.

 

Sul on õigus saada informatsiooni oma isikuandmete töötlemise kohta ERGOs.

Kui Sa ei soovi saada turundusteavet ega personaalseid pakkumisi kindlustuslepingu kehtivuse ajal, saada selle kohta teade aadressil turundus@ergo.ee või märgi ERGO e-kontori iseteeninduses ära vastav lahter.

Kui Sul tekib isikuandmetega seotud küsimusi, võta meiega julgesti ühendust info@ergo.ee. Oma andmeid ja nõusolekuid saad hallata ka ERGO e-kontori menüüpunktis "Minu ERGO" > "Minu andmed".

 

Tutvu lähemalt ja ava pdf > Isikuandmete töötlemise põhimõtted

bottom of page