top of page
ERGO_Icon_black_diagram1.png

Teeme oma tööd hingega, et ootusi ületada

ERGO_Icon_black_bulb.png

Oleme alati innovatiivsed ja julged

ERGO_Icon_black_hands4.png

Meie tegevuse keskmes on alati kliendid

ERGO_Icon_black_diagram5.png

Oleme juhtijad, mitte järgnejad

ERGO_Icon_black_trophy.png

Saavutame oma eesmärgid läbi koostöö ja sünergia

ERGO_Icon_black_cycle.png

Oleme paindlikud, et muutustega kaasas käia

ERGO_Icon_black_hands_leaf.png

Vastutustundlik ERGO

Hooli - tagame kliendile suurepärase kliendikogemuse kõigis kanalites ja kõigis kokkupuutekohtades.


Lihtsusta - teeme kliendi ja ERGOka elu lihtsamaks.


Inspireeri - me võtame kliendi riskid enda kanda ja anname turvatunde.
 

Loomulikult ei ole ERGO vaid töökoht, vaid koos võtame ette nii väiksemaid  kui suuremaid tiimiüritusi. Mõnikord on need seotud meie väärtuste või kliendikesksusega, mõnikord ärgitame oma töötajaid võtma kõrgemaid sportlikke eesmärke, panustame koos maailma paremaks ja rohelisemaks muutmisele, tunnustame ja motiveerime. Veedame lihtsalt koos kvaliteetaega

Man on a Bike
All Videos

All Videos

Watch Now
ERGO_Icon_black_group_travel.png

Karjäärivõimalused jätkusuutlikus, keskkonnast hoolivas ja rahvusvahelise haardega ettevõttes

ERGO_Icon_black_elderly_couple.png

Toetavad kolleegid ning põnevad tiimi- ja firmaüritused, Eesti ja Baltikumi tasemel

ERGO_Icon_black_hands3.png

Arvestavad soodustused kõikidelt 
ERGO kindlustustoodetelt, sh vara- ja elukindlustustoodetelt 

ERGO_Icon_black_appointment_online.png

Põhipuhkusele lisaks 5 
tasustatud puhkepäeva ning
1 tasustatud päev heategevuseks 

ERGO_Icon_black_man6.png

Ametialased ja avatud välis- ja sisekoolitused, kõrghariduse ja elukestva õppe toetamine

ERGO_Icon_black_bicycle1.png

Sporditoetus või ravikindlustus tööandja poolt, sh uuringud ja tervisekontroll ning  eriarstiabi saatekirjata

ERGO_Icon_black_house11.png

Paindlik töökorraldus / hübriidtöö, uus kaasaegne ja keskkonnasäästlik peakontor al 2022. oktoober

ERGO_Icon_black_cake.png

Tähistame koos!

Meelespidamine  töö- ja isiklike juubelite puhul 

ERGO_Icon_black_doctor1.png

Õnnetusjuhtumikindlustus tööandja poolt, kindlustuskaitse kehtib 24/7

ERGO_Icon_black_bulb.png

Töövahendite kompenseerimine
kodukontoris töötajatele, 
sh ergonoomilised lauad, valgustid jms

ERGO_Icon_black_grandparents.png

Kingitused lapse sünni ja lapse kooli mineku puhul, 1. klassi minekul vanemale lisapuhkusepäev

ERGO_Icon_black_disability_insurance.png

Elu- ja vähikindlustus tööandja poolt, mis aitab n kriitiliste haiguste ja puuduva töövõime korral

ERGO_Icon_black_hands1.png

Kaasaegne juhtimiskultuur – 1:1 tagasiside, mentorlusprogramm, sisekoolitajad, tunnustussüsteem  

ERGO_Icon_black_candle.png

Oleme toeks rasketel hetkedel- rahaline toetuspakett ja vaba päev lähisugulase kaotuse korral

ERGO_Icon_black_euro_tick1.png

Konkurentsivõimeline töötasu, müügiboonused vastavalt tulemustele

bottom of page