top of page

Loo oma maailm koos meiega kasvades.

shutterstock_396001531.jpg
Peresõber

Et ERGOkad asuksid hommikul rõõmuga tööle ning jõuaksid õhtul rõõmustada ka koos oma perega, oleme teel järjest pere- ja töötajasõbralikuma ettevõtte poole. See algab töötajasse suhtumisest, toetamisest ja tema mõistmisest erinevate rollide ühildamisel. Ning vajab tööandjalt paindlikkust, vastutulekut ning muidugi ettevõttesiseseid sihipäraseid otsuseid ja tegevusi. Lühidalt võime öelda, et  ettevõtte peresõbralikkus näitab töökoha inimlikkuse taset.

Hooliva ettevõtte kujundamiseks ühinesime Sotsiaalministeeriumi poolt 2020. aastal ellu kutsutud pere- ja töötajasõbraliku tööandja programmiga. 24. novembril 2022. aastal andisid tervise- ja tööminister Peep Peterson ning sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ERGO kindlustusele üle peresõbraliku tööandja kõrgeima taseme tunnustuse ehk kuldmärgise. Tunnustuse kohta saad lähemalt lugeda siit.

 

Märgis ei ole muidugi ettevõtte lõppeesmärk, töötame ja areneme ERGOs järjepidevalt erinevates valdkondades: töökeskkond, suhtluskliima, tervise-edendus, värbamine, sisse-elamine, infoliikumine, paindlik töökorraldus, professionaalne toetus ja areng, tunnustamine ja motiveerimine ja tagasiside uuringud. 

Foto-RaigoPajula-6978.jpg

Foto: Raigo Pajula

ERGO_Icon_black_couple.png

Infoliikumine ühendab

Pere- ja töötajasõbraliku ettevõtte projekti arendused, üritused, auhinnad, koolitused on "peresõprade" igapäevased tegevused ja töövõidud. Ja sellest kõigest saavad ERGOkad toredate lugudena teada meie siseveebist ja igakuisest infotunnist. 

Sisekommunikatsioon on ERGOs aktiivne ja hinnatud. Siseveebi uudistega hoiab end kursis 97% ERGOkatest ja üle 90% meie töötajatest on info liikumisega organisatsiooni sees rahul või väga rahul.

Uuele töökohale asumine on ikka elevust tekitav. Isegi siis, kui valdkond ja töö sisu oluliselt ei muutu. Me kõik oleme selles olukorras olnud ja seetõttu on ERGO uute töötajate sisseelamine hästi planeeritud.

 

ERGO uusi töötajaid toetavad sisseelamisprotsessis tavapäraselt otsesed juhid, meeskonnaliikmed, sisekoolitajad, personaliosakonna töötajad, aga lisaks saab iga uus töötaja endale ka isikliku mentori, kes on Sulle infosaadikuks, suunahoidjaks ja töösõbraks.

 

Olenevalt ametikohast planeeritakse uuele töötajale  ka individuaalne sisseelamiskava ja koolitusplaan. Loomulikult uue töötaja päev ja käsiraamat, et tunneksid end igati toetatuna.

sisseelamine
mentor.png
ERGO_Icon_black_man6.png

Juhtimis-kultuur loeb

Öeldakse, et enamasti tulevad inimesed tööle tööandja pärast ja lahkuvad otsese juhi tõttu. Meie keskmine tööstaaž ja pühendumusuuringus antud tagasiside räägib enda eest. Ja suuresti on selle taga meie väärtused ning juhtimiskoolitused.

 

Heast spetsialistist võib sirguda hea juht, kuid see vajab suunatud tegevusi. Mõistame, et vaid tööalasele sooritusele keskenduv ülemus ei ole kaasaegne liider, kes innustaks oma tiimi uutele võitudele ja isiklikule arengule.

 

Oluline osa meie tugevast juhtimiskultuurist toetub heale infovahetusele.  Järgime  läbivalt 121 tagasisidestamise kultuuri ning ERGO sisekommunikatsioon hoiab kursis ja kaasab töötajaid olenemata juhtimistasemest. Selleks, et saaksime juhtimiskompetentse integreerida ERGO töökultuuri oleme loonud ERGO Baltikumi juhtide kompetentsi mudeli. Mudelis olevad pädevused kujundavad meie sisekultuuri ja aitavad meil mõista, milliseid oskuseid vajame, et üheskoos kasvada ja edukad olla.

juhtimiskultuur

Inimestena vajame toetust ja arengut. Ametialaste oskuste parandamine ja kindlustusvaldkonna parem tundmine on meile väga oluline, kuid ERGOs pöörame väga suurt tähelepanu ka sellele, et toetada inimeste elukestvat õpet ning hoida vaimset tasakaalu.

 

Arengule pühendatud aeg on ERGOka kohta päris muljetavaldav, näiteks koolitas 2023. aastal üks töötaja end keskmisel 54, 25 tundi.

Student in Library
isklik areng

„ Kindlustusettevõttes on muidugi hulk kohustuslike koolitusi, ilma milleta oma tööd hästi teha ei saa. Aga ERGO organiseerib sellele lisaks ka väga erinevaid muid koolitusi, mis aitavad mul end inimesena paremini tasakaalus hoida ja vaimset tervist säästa. Sellistest meelelahutuslikumatest tuleb positiivselt meelde „tagasi kontorisse“ nädalal toimunud Ženja Fokini  kontori"looki" loeng ja jõuludel laste piparkoogitöötuba. Juhtimiskoolituste poolelt on hästi head tagasisidet saanud Kaido Pajumaa treeningud.“

bottom of page